Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Recyklaci kameniva z kolejového lože na deponii u Břeclavi II (0-32mm)

Množství: 2 358t
Termín realizace: 12.10.2009 – 17.10.2009