Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Recyklace kameniva z kolejového lože – Kařízek

Množství: 7 296,00 t

Termín realizace: 03/2011