Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Drcení stavební suti v areálu CORBADA a.s., Jihlava

Množství: 1 354,00 t

Termín realizace: 09 – 10 /2011