Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Recyklace výzisku z kolejového lože

Objednatel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Termín: 05/2016
Množství: 5.761 t