Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Recyklace drážního štěrku na frakci 0-32mm

Objednatel: N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
Termín: 09/2015
Množství: 3.076 t