Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Protierozní opatření v k.ú. Miskovice

Termín realizace: 03.09.2012 – 02.08.2013
Místo: Miskovice