Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Podzemní kontejnery pro třídění odpadu na pozemku parc.č. 2259/29 k.ú. Havlíčkův Brod – SO.03 Rubešovo náměstí

Termín: 07/2013 – 08/2013
Místo: Havlíčkův Brod