Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Oprava přejezdu P 3702 v žst. Vlkaneč v km 257,314

Termín: 11/2015 – 04/2016
Místo: Vlkaneč