Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Drcení stavební suti Blansko

Termín: 05/2015

Množství: 4 260 t