Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Demolice vybraných budov v havarijním stavu v obvodu OŘ Brno

Termín realizace: 11/2013 – 12/2013
Místo: obvod OŘ Brno