Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Demolice nevyužívaných objektů v žst. Jihlava a v obvodu TO Křižanov

Místo: Jihlava, Křižanov
Termín: 11/2012 – 12/2012