Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Výměna příčných a výhybkových pražců v obvodu ST Jihlava

Termín: 01/2018 – 07/2019
Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno