Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Výměna příčných a výhybkových pražců v obvodu OŘ Brno – ST Jihlava

Termín: 08/2015 – 10/2015
Místo: Havlíčkův Brod