Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Sklad SSHR Osočkan – rekonstrukce připojovací koleje

Místo: Vlkov
Termín realizace: 10/2009 – 11/2009