Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Oprava výhybek v žst.Dynín, výměna pražců

Místo: Dynín

Termín realizace: 06/2010