Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Recyklace kameniva kolejového lože na recyklační ploše u Hořovic

Množství: 15 438 t

Termín realizace: 09 – 10/2010