Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Recyklace kameniva deponie Janov u Stříbra

Množství: 7 400 t

Termín realizace: 10 – 11/2010