Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Výstavba zpracovatelského závodu na recyklaci lednic Havlíčkův Brod

Termín: 23.6.2017 – 15.12.2017

Investor: RUMPOLD-RCHZ s.r.o., Praha