Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Čištění kolejového lože TK č. 1 a 2 Přibyslav – Pohled a oprava výhybky č. 15, 16 v žst. Přibyslav

Termín: 08/2015-10/2015
Místo: Přibyslav – Pohled