Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Pavlíček Aleš Bc.

vedoucí střediska doprava a mechanizace