Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Sobotková Eva Bc.

referent technického oddělení