Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Lajžner Erik Bc., DiS.

hlavní stavbyvedoucí střediska Železnice, mostní stavby