Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Kadlec Petr

hlavní stavbyvedoucí, železniční stavby 1