Kolej żelazna

 • budowa, rekonstrukcja i remont linii kolejowych i bocznic
 • budowa, rekonstrukcja i remont stacji kolejowych
 • budowa, rekonstrukcja i remont peronów
 • konstrukcja, rekonstrukcja i remont przejazdów i przejść kolejowych wszystkich typów
 • regeneracja rozjazdów i pól szynowych
 • poprawa położenia geometrycznego szyny
 • spawanie i przyspawanie szyn i elementów stalowych nawierzchni kolejowej
 • dostawa i montaż styków klejonych oraz izolowanych (LIS i A-LIS)
 • budowa i konserwacja szyny bezstykowej (BK), poprawa temperatur mocujących
 • opracowanie technologii spawania i konstrukcji BK, zabezpieczenie kompleksowej dokumentacji BK łącznie z atestami dotyczącymi geometrii spoin, LIS, A-LIS (miernik elektroniczny) oraz prób nieniszczących spoin przez prześwietlenie
 • recyklacja podłoża tłuczniowego przez ruchomą linię do recyklacji (kruszarka i sortownica odrzutowa)
 • diagnostyka nawierzchni kolejowej, wózek pomiarowy KRAB – współpraca z firmą “Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.”
 • nadzór techniczny nad stanem techniczno-budowlanym według rozp. nr 177/95 Dz. w obowiązującym brzmieniu
 • dostawa i montaż siodełek rolkowych typu EKOSLIDE i SVV (DT)
 • obstupe transportu torowego
 • obstupe kolei


Budowa i remont linii kolejowych i bocznic …