Geodezja, projektowanie, inżyniering

  • roboty geodezyjne i projektowe w dziedzinie budownictwa drogowego, lądowego oraz inżynieryjnego, roboty dla katastru nieruchomości
  • opracowanie map docelowych i planów (założenia projektowe)
  • opracowanie planów geometrycznych
  • pomiery wnętrz budynków historycznych i nowoczesnych, toru podsuwnicowego, prostopadłości obiektów, osiadania i deformacji, kubatury
  • roboty geodezyjne i projektowe dla własnych realizacji budowli


Roboty geodezyjne i projektowe w dziedzinie budownictwa drogowego, lądowego oraz inżynieryjnego, roboty dla katastru nieruchomości …