Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Poděkování

Za výbor České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP poděkoval firmě Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.  garant kongresu Ing. Ivan Kuželka za podporu kongresu s mezinárodní účastí XLVII. Dny nukleární medicíny, které se konaly ve dnech 8. – 10. září 2010 v Havlíčkově Brodě. Kongresu se účastnilo 335 osob z České republiky, Slovenska, Maďarska, Rakouska, Francie a Belgie.