Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Společnost Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Společnost Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. je stavební firmou, která se zabývá projektováním, řízením a prováděním stavebních činností v oblasti pozemních a inženýrských staveb, dále prováděním silničních a stavebních prací na pozemních komunikacích a prováděním železničního spodku a svršku včetně trakčního vedení.

Společnost Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s patří mezi významné společnosti působící na trhu České republiky v oblasti dopravního stavitelství.

Společnost Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. je držitelem platného certifikátu systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009, certifikátu systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008.


Kariéra

Strojník rýpadel nebo Obsluha jeřábu

02/2020

Chci se dozvědět více. Sdělte nám Vaše kontaktní údaje, ozveme se Vám.

Zde stavíme

Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou

02/2020

Počátkem tohoto roku začaly práce na stavbě Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou. Zhotovitelem stavby jsou Chládek a Tintěra číst více