Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Politika kvality

Politika kvality a oblastí životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Společnost Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. je držitelem platného systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 vydaného pod číslem QMS-4244/2018, dále dle certifikátu systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 vydaného pod číslem EMS-1292/2018 a certifikátu systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008 vydaného pod číslem OHSMS-786/2018.

Na základě výše uvedených certifikátů se společnost Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. zavazuje k trvalému udržování a zlepšování jakosti svých výrobků a služeb v souladu s požadavky příslušných norem. Zároveň se zavazuje k provozování veškerých svých činností tak, aby byl minimalizován negativní vliv na životní prostředí. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se společnost zavazuje formou prevence a snižování rizik BOZP při všech svých činnostech k minimalizaci negativních vlivů na zdraví všech osob pohybujících se na všech provozech společnosti.