Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Demolice nevyužívaných budov a objektů

Termín: 23.3.2018 – prosinec 2018

Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha