Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Údržba železničního svršku v obvodu ST Jihlava 2018

Termín: 03/2018 – 06/2019
Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno