Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Souvislá výměna kolejnic v obvodu ST Jihlava v r. 2009

Místo: Jihlava
Termín realizace: 04/2009 – 12/2009