Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Obnovení funkčnosti odvodnění u kol. číslo 2 trati Havlíčkův Brod – Okrouhlice

Místo: H.Brod – Okrouhlice

Termín realizace: 05/2006 – 06/2006