Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Obnova a údržba veřejných ploch obce Michalovice

Místo: Michalovice
Termín realizace: 04/2009 – 08 / 2009