Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Recyklace kameniva z kolejového lože na deponii u Břeclavi (0-32)

Množství: 2 300t

Termín realizace: 07/2009