Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Drcení asfaltových a betonových sutí a ostatního stavebního materiálu ( asfalt 0-32mm, beton 0-80mm)

Množství: 420t + 180t
Termín realizace: 27.10. 2009 – 02.11.2009