Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Recyklace a drcení drážních štěrků

Objednatel: ŽSD a.s., Modřice
Termín: 05/2016 – 10/2016
Množství: 51.966 t