Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Oprava přejezdu v km 252,221 v žst. Leština u Světlé

Termín: 07/2019
Místo: Leština u Světlé nad Sázavou
Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace; Oblastní ředitelství Brno