Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Oprava a modernizace pavilonu č. 10 Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod

Objednatel:  Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

Termín realizace:  leden 2020 – červen 2021