Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Slavnostní ukončení stavby Rekonstrukce nástupišť č. 1, č. 4 v žst. Havlíčkův Brod

Dnes byla slavnostně ukončena stavba Rekonstrukce nástupišť č. 1, č. 4 v žst. Havlíčkův Brod, která byla zahájena v srpnu loňského roku. V minulých letech došlo k rekonstrukci nástupišť č. 2 a č. 3. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava 2014–2020. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury. Více zajímavých informací naleznete v tiskové zprávě Správy železniční dopravní cesty zde.