Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Multifunkční hřiště v Habrech

Stavební společnost Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. úspěšně zrealizovala další zajímavý projekt občanské vybavenosti. Je jím víceúčelové hřiště s umělým povrchem ve sportovním areálu TJ Sokol Habry.

Výstavba sportoviště byla zahájena loni v červnu a ve stejném měsíci letos ukončena. Vznikla multifunkční plocha o velikosti 75 x 42 metrů, kterou je možné využívat pro různé druhy sportu (kopanou, nohejbal, košíkovou, házenou, odbíjenou, streetbal, florbal, tenis, běh a skok daleký).

Projekt byl financován ze zdrojů EU, města Habry a TJ Sokol Habry. Z celkové částky 12,1 mil. Kč dotace ROP Jihovýchod tvořila více než 90  nákladů.

Při slavnostním otevření 3. července 2010 předseda TJ Sokol Habry uvedl, že záměr zvýšit úroveň občanské vybavenosti zhotovitel stavby zrealizoval vysokou kvalitou odvedené práce. Zaměstnancům firmy poděkoval člen představenstva akciové společnosti a současně předal haberským sportovcům jako dar fotbalové míče. Po slavnostním přestřižení pásky a otevření sportoviště následoval první fotbalový turnaj. Veřejnosti je hřiště k dispozici od 12. července.

Věříme, že sportoviště bude dlouho sloužit ku prospěchu obyvatelům Habrů a širokého okolí a zájemcům umožní rozmanité sportovní vyžití.

M. Beneš