Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Kdo nezná historii, nemůže porozumět přítomnosti ani budoucnosti

V pondělí 19. července byl v nemocnici Havlíčkův Brod, p.o. oficiálně otevřen pavilon interny, s jehož rekonstrukcí se započalo v srpnu 2008. Účastníci slavnosti měli možnost zhlédnout několik podlaží interního pavilonu a vybrané přístroje. Projekt v sobě zahrnoval kompletní rekonstrukci sedmi podlaží. Výsledkem je komfortnější prostředí pro pacienty i zaměstnance nemocnice a vybudování moderního pracoviště. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu sudržnosti Jihovýchod a za velké podpory kraje Vysočina. Náklady na realizaci projektu představují částku 198 627 tis. Kč. Z toho částku 63 998 tis. Kč poskytuje ROP Jihovýchod a zbývající část zřizovatel nemocnice – kraj Vysočina. Do rekonstrukce byly vloženy finanční prostředky na přestavbu pavilonu i přístrojové vybavení. Zdejší zařízení je jedním ze čtyř nemocnic v kraji Vysočina, které získalo evropské dotace prostřednictvím ROP. To ocení nejenom personál, ale především pacienti. A přesně to bylo podle slov zástupkynš ROP smyslem poskytované podpory – aby byly veřejné finanční prostředky investovány do prospěšných věcí. Rekonstrukce stavby byla náročná, neboť bylo nutné rekonstruovat sedm podlaží budovy, ale i tím, že vše probíhalo za plného provozu.

Slavnostního otevření nově zrekonstruované budovy se zúčastnili představitelé vrcholné politické scény, vedení Nemocnice Havlíčkův Brod, zástupci krajské samosprávy, vedení města Havlíčkova Brodu, starostka Chotěboře Eliška Pavlíková, zástupci Regionálního operačního programu soudržnosti Jihovýchod, ředitel krajské pobočky VZP, zástupci dodavatelské firmy Chládek a Tintěra, zdravotnický personál a pozvaní hosté. “Investice do rekonstrukce číní téměř dvě stě milionů korun a já doufám, že tyto finanční prostředky pomohou k tomu, aby nemocnice mohla reprezentovat náš region v celé republice. Kraj Vysočina investoval a dále bude investovat miliardu a čtyři sta milionů korun do dalších podobných rekonstrukcí našich zařízení,” uvedl náměstek hejtmana kraje Vysočina pro oblast financí Vladimír Novotný. “Postavit dům na zelené louce je snadné, ale rekonstruovat budovu za provozu a ještě k tomu nemocnici, si zaslouží to největší uznání. Nyní je potřeba dát všemu i duši,” řekl na adresu dodavatelské firmy a personálu nemocnice náměstek a hejtman kraje Vysočina Libor Joukl.

Poslankyně Jana Fischerová poděkovala každému, kdo měl na rekonstrukci pavilonu interny svuj podíl. “Nové přístrojové vybavení je přínosem nejenom pro lékaře a personál, ale zejména pro pacienty,” řekla a přidala informaci o historii budovy, která byla postavena za války v letech 1943 a 1944. “Na jedno zdraví existuje tisíce nemocí,” doplnila Fischerová s přáním pevného zdraví všem. “Ve zdravotnictví jde především o vztah mezi těmi, kteří léčí a pomáhají a těmi, kteří pomoc potřebují. Přál bych si, aby zde došlo ke spojení dobrého vztahu mezi pacienty na straně jedné a odbornosti na straně druhé,” uvedl poslanec František Bublan. Petr Suchý, zástupce dodavatele, vyjádřil poděkování všem, kteří se na stavbě podíleli, tedy vedení nemocnice, ale i pracovníkům firmy Chládek a Tintěra, kteří zde odvedli velmi kvalitní dílo.

Slova díků připojil ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, Vít Kaňkovský. Politické reprezentaci kraje vyslovil uznání za podporu projektu i přes finanční krizi, což podle jeho slov samo o sobě představovalo velkou dávku odvahy. Na jeho realizaci se podílely stovky lidí. “V roce 2007 jsme stáli před poměrně těžkou situací, kdy pavilon interny potřeboval generální rekonstrukci,” připomněl havarijní stav kanalizace, rozvodné sítě, “vybydlenost” objektu a čím dál větší potíže s přístrojovou technologií. Vypracovaná studie však ukázala čísla, na která zařízení v normálním rozpočtovém režimu nemělo peníze. V této době se objevila možnost podat žádost o příspěvek z ROP Jihovýchod a ve spolupráci s krajským úřadem byl zpracován projekt na zmíněnou rekonstrukci interního pavilonu a přístrojové vybavení. “Projekt je úspěšné dookončen, budova slouží svému účelu,” řekl Vít Kaňkovskáý a dodal: “Když jsem přišel před deseti lety, byl jsem překvapen atmosférou, která zde panuje. Jsem hrdý na zdejší pracovníky, s nimiž mohu pracovat a kteří se dokázali vypořádat i s těžkou zkouškou, jíž museli projít,” konstatoval.

“Kdo nezná historii, nemůže porozumět přítomnosti ani budoucnosti,” to byla slova pronesená jako výzva přítomným při odhalení pamětní desky vládnímu radovi, přednostovi chirurgie a řediteli zfejší nemocnice MUDr. Pavlu Trnkovi DrSc., jehož zásluhou se v dob+ válkky podařilo uhájitz dobudování komplexu interních oborů v Německém Brodě, a který se zasloužil o odbornou činnost nemocnice a její rozzvoj. V té době možní i proto, že okupanti tehdy svoji pozornostz soustředili na zemský ústav pro choromylsné, kde měli lazaret. Nemocnice s dvěmasty lůžky tehdx patřila mezi největší komplexy v čechách. Bronzovou plastiku odlili ve slévárně v Novém Ransku podle návrhu brodského výtvarníka Radomíra Dvořáka. Odhalení pamětní desky MUDr. Pavla Trnky se zúčastnil i jeho vnuk.

Nemocnice Havlíčkův Brod získala sponzorský dar od firmy Hospimed s.r.o. pro oční oddělení  v hodnotě 150 tisíc korun – parní sterilátor Vacuckla 43-B sloužící pro sterilizaci instumentária. Firma Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s. věnovala finanční dar na zdroj na stlačený vzduch pro vzduchové vrtací operační systém,y pro ortopedické oddělení v hodnotě 200 tis. Kč. Další dvacetitisícový finanční dar nemocnice získala od firmy PuroKlima a.s.

Cesta vrchovinou – 27.7.2010