Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Slavnostní otevření nástupišť v žst. Havlíčkův Brod

Dne 23.11.2015 v 09:00 hod. byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná nástupiště v Havlíčkově Brodě.
Předmětem veřejné zakázky bylo zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod“. Náplní stavby byla především rekonstrukce II. a III. ostrovního nástupiště včetně přístřešků a jejich odvodnění, rekonstrukce železničního svršku, spodku v prostoru II. a III. ostrovního nástupiště, tj. kolejí č. 1, 2, 3, 4 a částečně sousedící koleje č. 6.
V souvislosti s výše uvedenými pracemi byla dále předmětem zakázky rekonstrukce podchodu pro cestující, osvětlení II. a III. nástupiště, provedení izolací podchodu pro cestující a zavazadlového tunelu, zřízení nového orientačního systému a rozhlasu pro cestující.
Aby byly splněny požadavky na bezbariérové řešení stavby, byly zřízeny nové výtahy pro cestující do podchodu na nástupiště č. II., III. a IV. a u výpravní budovy.
Elektronický informační systém pro cestující byl zrekonstruován v podchodu pro cestující a v prostoru všech nástupišť tj. na nástupištích č. I., II., III., IV. a V.
Pro obsluhu vlakových souprav, při plnění vodou, byl vybudován moderní systém plnění.
Současně se řešily úpravy trakčního vedení, ukolejnění a zabezpečovací zařízení v kombinaci s ochrana kabelových tras.

Novinový článek si můžete přečíst zde.