Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

PF 2019 – Poděkování partnerům

  • PF2019
  • PF2019
  • PF2019
  • PF2019
  • PF2019
  • PF2019
  • PF2019
  • PF2019

Vážení obchodní partneři, děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém roce. Přejeme Vám pevné zdraví, mnoho štěstí a rodinné pohody. Ať se Vám v nastávajícím roce splní všechna pracovní i osobní předsevzetí tak, abyste za rok mohli konstatovat, že rok 2019 byl pro Vás i Vaše nejbližší šťastný a úspěšný.

Thank you for your cooperation in 2018 and wishing you many personal and professional successes in 2019.

Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit im Jahre 2018 und für das Jahr 2019 wünschen Ihnen viel persönliche und berufliche Erfolge.

Nous vous remercions de votre collaboration en 2018 et vous souhaitons de nombreux succès personnels et professionnels pour 2019.

Благодарим Вас за сотрудничество в 2018 году и желаем Вам больших успехов в работе и в личной жизни в новом году 2019.


Petr Suchý